Andre laug som der er mulighed for at oprette

Frugtavlsmuseum (pomet)

På Hammergården ligger resterne af en tidligere frugtplantage. Arealet har ikke været passet i mange år, men takket være afgræsning er det muligt at bevæge sig overalt. Op mod halvdelen af træerne er i så dårlig stand, at de skal fjernes. De sorter der er repræsenteret  er de gængse fra 50'erne, hvoraf nogle kan kaldes gamle danske æblesorter. Det er en nærliggende tanke at supplere de eksisterende træer med en samling af gamle danske frugtsorter. Et æblemuseum kunne let fremvise 100 sorter.
Lauget skal indgå i en renovering af den eksisterende frugtplantage og en faglig veltilrettelagt nyplantning af et frugtavlsmuseum. Da man ikke kan plante æbletræer efter æbletræer, udlægges den del af agerjorden, der følger Fjordstisforløbet frem til sommerhusområdet til æblemuseum.

Grøntsagslaug

En del af den eksisterende agerjord kan udlægges til økologisk grøntsagsproduktion. Området skal underlægges  omlægning til økologisk brug. Hovedparten af dette areal stilles til rådighed for et laug på ca. 30 medlemmer, der ønsker at drive et professionelt økologisk brug. Kan etableres i samarbejde med områdets grøntsagsavlere. Lauget betaler ind­skud for brugsretten til arealet og et fast årligt kontingent pr. medlem. Efter omlægning betaler lauget desuden  forpagtningsafgift.  
Lauget forpligtiger sig til en formidlingsaktivitet overfor alle aldersgrupper af besøgende gennem arrangementer, plancher, artikler, m.m. Lauget råder selv over deres afgrøder. Lauget er selvstyrende og forestår selv laugets økonomi og arbejdsfordeling.

.