Hammergårdens drift varetages af Friluftsforeningen Hammergården, som er stiftet af en række enkeltpersoner, der ved deres indskud, har været med til at finansiere købet af grunden. Friluftsforeningen ledes af et repræsentantskab, som består af indskyderne, et medlem valgt af laugene samt et medlem valgt af friluftsforeningens medlemmer.
Friluftsforeningen blev i 1997 dannet af aktive medlemmer af Foreningen Frie Fugle, som er et arbejdsfællesskab, der beskæftiger sig med friluftsliv, bæredygtighed og udvikling af cykelturisme. Du kan læse mere om foreningen her
.

Medlemskabet koster kr. 200 for 2022. Herved opnår man adgang til Friluftsforeningens faciliteter.

Indmeldelse ved indbetaling af kr. 200 på bankkonto: Fælleskassen regnr.: 8411 konto: 4050007

Husk at skrive dit navn og adresse på indbetalingen.

Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse,

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Flemming Pedersen (formand)
Jørgen F. Hansen (kasserer)
Jakob Lindberg 
Marie-Louise Lemgart
Tomas Jægerup

Kontakt: mail@hammergaarden.dk

Vedtægter